Cácch khắc phục giày bóng đá bị rộng

Đa phần trong tất cả anh em chơi bóng ai cũng đã từng sở hữu cho mình một đôi giày. Và một trong những vấn đề lo ngại là giày của mình không thực sự vừa chân nhất là bị rộng. Nguyên nhân có thể giày hỏi rộng so với chân của bạn, cũng do sau một thời gian chơi bóng giày giản ra dẫn đến bị rộng. Sau đây là một các đơn giản để bạn khác phục giày bị rộng một chút so với chân của mình.

Video:

Bình luận