kỹ thuật líp bóng bàn

Kỹ thuật líp bóng bàn là một kỹ thuật tấn công, đồng thời là quả đánh quá độ tạo cơ hội để dứt điểm. Kỹ thuật lip bóng bàn đảm bảo độ chuẩn xác, gồm kỹ thuật lip bóng bàn thuận taykỹ thuật lip bóng bàn trái tay.

1, Phân tích kỹ thuật líp bóng bàn thuận tay:

a. Giai đoạn chuẩn bị:

Chân trái đứng trước, chân phải đứng sau. Khoảng cách hai chân rộng bằng vai, hai đầu gối hơi khuỵu trọng tâm dồn vào chân phải.Tay duỗi tự nhiên,cánh tay với cẳng tay hợp với nhu một góc khoảng 45 độ. Vợt, cổ tay, cẳng tay hợp với nhau thành một đường thẳng, cánh tay với cẳng tay hợp với nhau một góc khoảng 140-145 độ. Thân trên hơi cúi, người nghiêng sang phải một góc 450 so với đường biên ngang cuối bàn, vai phải thấp hơn vai trái. Vợt để cách hông khoảng 40 cm, đầu vợt hơi chúc xuống, mặt vợt hơi nghiêng về phía trước hợp với phương thẳng đứng của bàn một góc 600.
kỹ thuật líp bóng bàn

b. Giai đoạn đánh bóng:

Khi bóng đối phương đánh sang chạm bàn nẩy lên, cổ tay, cẳng tay, cầm vợt dùng sức lăng vợt theo phương từ dưới lên trên ra trước và sang trái. Điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng là phần giữa của quả bóng. Thời điểm đánh bóng ở phía bên và hơi trước mặt một chút tại điểm nảy cao nhất hoặc tương ứng giai đoạn ba của đường vòng cung bóng bay. Khi vợt chạm bóng cổ tay miết mạnh vợt vào bóng. Cẳng tay gấp nhanh dương như vượt qua bóng, vợt chuyển động theo một đường vòng cung, phối hợp với sức của thân tạo vòng cung đánh bóng qua lưới.

c. Giai đoạn kết thúc:

Theo quán tính trọng tâm chuyển từ chân phải sang chân trái mắt nhìn theo bóng rồi kết thúc ở phía trước mặt ngang tầm ngực bên trái sau đó nhanh chóng trở về tư thế ban đầu để tiếp tục quả sau.
 
Video hướng dẫn kỹ thuật líp bóng bàn thuận tay
 

 

 

2, Phân tích kỹ thuật líp bóng trái tay:

Đây là kỹ thuật tấn công chủ yếu đối phó với bóng xoáy xuống của đối phương, là quả đánh quá độ tạo điều kiện thuận lợi cho các kỹ thuật tấn công khác.

 

a. Giai đoạn chuẩn bị:

Chân phải đứng trước, chân trái đứng sau ( người tay trái thì đứng ngược lại ), khoảng cách hai chân rộng bằng vai, vai phải thả lỏng thấp hơn vai trái ( người tay trai thì ngược lại ), vợt để ngang hông bên trái, trọng tâm dồn về chân trái, góc độ giữa người và biên ngang của bàn khoảng 45%, giữa cẳng tay và cánh tay khoảng 90%, giữa cánh tay và thân người khoảng 30%.

b. Giai đoạn đánh bóng:

Khi bóng của dối phương đánh sang nay lên qua điểm cao nhất ( ứng với giai đoạn 3 – 4 của đường vong cung ), vợt nhanh chong lăng từ sau ra trước lên trên, sang phải. Điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng là điểm giwũa dưới của quả bóng, vợt lăng tới đâu, trọng tâm cơ thể được dịch chuyển tương ứng tới đó, để phối hợp lực. Cơ cấu chính của kỹ thuật là duỗi cẳng tay, cổ tay miết vào bóng để tạo thành vòng cung đưa bóng qua lưới.

c. Giai đoạn kết thúc:

Khi vợt tiếp xúc với bóng, theo quán tính vợt chuyển động chậm dần và kết thúc ngang đuôi mắt phải ( đuôi mắt trái đối với người tay trái ). Trọng tâm của cơ thể cũng chuyển dịch tương ứng và kết thúc ở chân phải ( chân trái người tay trái ). Sau khi đánh bóng xong cần nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị cho quá đánh tiếp theo.

*/ Những điểm chú ý khi sử dụng kỹ thuật líp bóng bàn trái tay.

— Cần phán đoán đúng hướng bóng tới dể dịch chuyển bước chân.
— Phán đoán mức độ xoáy của bóng để vợt có góc độ tiếp xúc bóng thích hợp.
— Cần phối hợp giữa líp bóng trái tay và kỹ thuật tấn công có uy lực cao, lớn để đạt hiệu quả cao trong thi đấu.

Bình luận