Có khi nào các bạn chơi bóng bàn lại thắc mắc quả bóng bàn mình đang đánh được làm bằng gì không nhỉ. Qua bài viết này YouSport xin giới thiệu chi tiết cho các bạn chất liệu tạo nên quả bóng bàn:

Quả bóng bàn làm từ chất liệu Celluloid:

Nguồn: https://www.quora.com/How-are-ping-pong-balls-made

Theo Wiki, Celluloid được hình thành từ kết hợp giữa  “nitrocellulose” & camphor (Celluloids are a class of compounds created from nitrocellulose and camphor). Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrocellulose

Nitrocellulose được hình thành từ phản ứng của cellulose và axit nitric (The process uses nitric acid to convert cellulose into cellulose nitrate and water):

3HNO3+ C6H10O5 → C6H7(NO2)3O5 + 3H2O

Lưu ý:

  • Quả bóng bàn làm từ chất liệu Celluloid, không phải cenlulose
  • Celluloid có nguồn gốc từ cenlulose
  • Celluloid có được coi là nhựa (plastic) không? Hiện tại theo một số định nghĩa thì nói là “như nhựa, giống như nhựa”, nhưng cũng không hoàn toàn 100% là nhựa, vì nguồn gốc là cenlulose (nhựa). Tạm chốt “nói là nhựa/plastic” thì vẫn đúng.

Bình luận